Gourmet Gold TV-reklam

TV-reklam är i högsta grad internationell. När de stora aktörerna marknadsför sina varumärken och produkter är det oftast samma film som visas i de olika länderna, men med lokalt språk. Jag spelar in en hel del ljud till TV-reklam, nedan kan du se en TV-reklam för Gourmet Gold där jag anpassat det engelska originalet till svenska.
ENG
Engelsk originalversion.

SWE
Svensk version.

By Mikael

Moheffa AB

Radioreklam & Speakerröster