ApQ radioreklam

Kan ett typiskt B2B-företag som primärt vänder sig till företagskunder dra nytta av radioreklam? Absolut. ApQ är installationsföretaget som arbetar med de riktigt stora projekten, och de når ut till sina företagskunder via radio. Att vi sedan driver lite grand med omständigheterna gör saken bara roligare …

ApQ radioreklam

Mer info om radioreklam

By Mikael

Moheffa AB

Radioreklam & Speakerröster