Båstad El radioreklam

Båstad El är den personliga elinstallatören på Bjäre. Som så många andra företag väljer Båstad El radioreklam för att stärka sitt varumärke bland befintliga kunder och nå ut till potentiella, nya kunder. Radioreklamen kommer att sändas i en rad versioner under hela 2020.

Båstad El radioreklam

Mer info om radioreklam

By Mikael

Moheffa AB

Radioreklam & Speakerröster