Får man använda musik i radioreklam?

Jag får ofta frågan om man får använda musik i radioreklam. Den som undrar menar vanligen om man får använda en känd hitlåt eller musik av en känd artist i radioreklamen. Svaret är: det kan man få, om man har tillstånd från upphovsmannen, eller det bolag som förvaltar rättigheterna till låten. Huruvida man kan få detta tillstånd, och vad det i så fall kostar är nästa diskussion. En del artister vill inte alls exploatera sin musik i reklamsammanhang, en del andra ställer gärna upp – mot ett givet pris.
Rättigheter
Vill du använda musik i radio- eller TV-reklam ska du kontakta det bolag som äger rättigheterna, information om detta står vanligen på CD-omslaget eller i filens mp3-taggar. Min erfarenhet har lärt mig att det oftast bara är lönt att använda känd musik i nationell radioreklam, som har en väl tilltagen budget. För mindre, lokala kampanjer blir det nästan alltid för dyrt (i förhållande till media- och produktionsbudget) att köpa musikrättigheter till en känd låt.
Men man får ju använda tre takter, eller sju sekunder fritt, eller hur? Svar nej. Det finns ingen sådan regel. Man får aldrig använda skyddad musik utan tillstånd. Så fort ett verk kan identifieras löper du risk att få juridiska problem på halsen, om du använt det utan tillstånd.
Men jag hör ofta musik i lokal radioreklam, kanske du invänder. Det är sant, mycket radioreklam har musik i bakgrunden, eller i form av musiklogotyper. Detta är en helt annan sak än den skyddade musik jag beskrivit ovan. Den musik som används i radioreklam är vanligen:
Produktionsmusik
Specialkomponerad musik
Produktionsmusik
Det finns musikförlag som specialiserat sig på att sälja rättigheter till så kallad produktionsmusik. Det fungerar ungefär som med bildbanker. Mot en mindre summa får man licens att använda ett musikstycke för tex radioreklam eller TV-reklam. Man betalar per använd sekund och priset för radioreklam på en lokal station understiger vanligen 1000 kronor. Detta ska ställas mot de tiotusenlappar det kan kosta att få rättigheterna till en hitlåt. Produktionsmusik är den vanligaste musikformen i radioreklam. Fördelen är det stora utbudet och det låga priset, nackdelen att samma musik du väljer även är tillgänglig för alla andra. Jag har själv råkat ut för att den musik jag valt ut till en kund sedan förekommit på andra produktioner. Liten risk, men krockar förekommer. Två musikförlag jag själv ofta använder är Universal och Extreme Music, men det finns många andra.
Specialkomponerad musik
Man kan också låta spela in en egen låt eller musiklogotyp, där man som beställare äger rättigheterna. Priset för detta varierar enormt, beroende på vem du anlitar. Fördelen med specialkomponerad musik är att kunden/beställaren får helt unik musik, som ingen annan får använda. Specialkomponerad musik är mycket viktig för ljudlogotyper, där uniciteten spelar stor roll. Anlitar du en lokal musiker/studio kan du komma ganska billigt undan, kanske 5000-20 000 för en unik låt. Väljer du en stor etablerad studio eller känd kompositör kan det istället handla om åtskilliga tiotusenlappar, eller i vissa fall hundratusentals kronor.
Kontentan av ovanstående resonemang är: du får använda musik i radioreklam, men se till att du har rätt tillstånd. Annars kan det bli en dyr historia. Och anpassa mun efter matsäck. Det är inte troligt att du kan använda Sunday Bloody Sunday av U2 i din lokala radioreklam, priset blir förmodligen för högt. Mer realistiskt är att köpa en musiklicens för produktionsmusik, som har en låg prislapp som matchar budgeten för mediatid och produktion.

Mer info om radioreklam

By Mikael

Moheffa AB

Radioreklam & Speakerröster