5 tips för bra radioreklam

Vi lever i föränderliga tider med många nya möjligheter att marknadsföra ditt företag eller dina produkter. Du kanske undrar hur bra radio fungerar, och om det är värt att prova radioreklam? Absolut svarar vi! Men människor utsätts för massor av intryck varje dag, så det är än viktigare idag att radioreklamen produceras på rätt sätt. Annars är risken att den varken uppmärksammas eller fungerar så som du tänkt dig. Här kommer 5 konkreta tips på hur du lyckas med radioproduktionen.

1. Radioreklam ska vara enkel
Sällan passar uttrycket “less is more” så bra som inom radioreklam. En radiospot är ofta inte mer än 20 till 30 sekunder. I ett textdokument motsvarar detta 3-5 rader text, inte mer. Och förutom prat ska det få plats med musik och ljudeffekter i radiospoten. Ett gott råd är därför att fokusera på ett budskap åt gången. Håll pratet kort och låt musik och ljud tala.

2. Använd talspråk
För att radioreklam ska ha avsedd verkan måste lyssnaren kunna ta till sig budskapet. Texten får inte kännas uppläst. Undvik komplicerade formuleringar och uttryck dig ungefär som vi talar till vardags. Hoppa över telefonnummer och krångliga adresser. Med ett enkelt språk och ett kortfattat budskap blir ditt radiomanus både begripligt och säljande.

3. Bra radioreklam skapar bilder
Radioreklam konsumeras med öronen och saknar därför två vanliga redskap inom kommunikation; skriven text och visuella bilder. Trots detta är radio utmärkt för att skapa bilder – inne i lyssnarens huvud. Knarrande steg signalerar fara, kvittrande fåglar signalerar sommar och sol, etc. Skriv in ljudeffekter i manus för att förflytta lyssnaren dit du vill.

4. Musik engagerar
Radioreklam fullspäckad med prat glöms lika fort som den spelas upp. Men en musikjingle kan fastna i minnet lika starkt som en hitlåt. Vid undersökningar visar det sig ofta att lyssnaren glömmer innehållet en alltför faktabaserad radiospot, men ordagrant kan sjunga text och melodi från en musikjingel. Det är därför värt att investera i specialskriven musik till radioreklamen, faktum är att denna kan bli minst lika viktig för företaget som en grafisk logotyp.

5. Radioreklamen ska passa er profil
En idé till radioreklam kan vara knäpp och galen eller seriös och saklig. Eller mittemellan. Radio är kul och det kan vara lätt att skena iväg idémässigt. Men ska du få full utväxling av investeringen i radio är det viktigt att radioreklamen ligger i linje med företagets profil. Glöm inte bort er övergripande kommunikationsstrategi när du låter producera en radiospot!

Mer info om radioreklam

By Mikael

Moheffa AB

Radioreklam & Speakerröster