Kvinnlig eller manlig speakerröst?

Hur viktig är en kvinnlig respektive manlig speakerröst när man producerar ljud? Det kan handla om radioreklam, ljud till informationsfilm, TV-reklam eller e-learning, som behöver en bra röst som kan bära fram budskapet på bästa sätt. Att en vältränad röst, tex en skådespelare, oftast är bästa valet är ingen nyhet, men hur viktigt är det att välja rätt kön på rösten?

Är en kvinnlig röst mer säljande? Eller en manlig?

Ibland får jag höra att kunden önskar en manlig speaker eftersom kvinnor lyssnar mer på manliga röster. Eller tvärtom, att det måste vara en kvinna som pratar eftersom målgruppen är kvinnlig. I vilken mån det finns någon sanning i detta låter jag vara osagt. I min värld som ljudproducent är det alltid röstens kvalitet som är viktigast. Kan rösten föra fram budskapet med trovärdighet spelar oftast könet mindre roll.

I de fall budskapet vänder sig till både män och kvinnor tror jag att speakerröstens kön är underordnat. Däremot kan det ibland vara så att en kvinnlig/manlig speaker upplevs som mer trovärdig, tex då produkten eller tjänsten vänder sig mest till ett av könen. Troligen skulle jag välja en manlig röst för att marknadsföra en ny skäggtrimmer, då detta är uppenbart manligt territorium. Eller en kvinnlig röst för att lansera en ny klänning, då kvinnor generellt besitter mer kunskap om detta plaggets passform och övriga kvaliteter.

Allt handlar om rösten med trovärdighet kan föra fram budskapet. Du hittar din nästa röst här, i röstarkivet.

By Mikael

Moheffa AB

Radioreklam & Speakerröster